sunshine

AIL YMWELIAD HEDDWAS HUWCawsom ail ymweliad gan Heddwas Huw, Swyddog Cyswllt Ysgolion gyda Heddlu Dyfed-Powys ddydd Mawrth Mehefin 24ain.

Mae'r gweithdai yn rhai buddiol iawn ac yn rhoi cyfle arbennig i blant ddod yn fwy ymwybodol am faterion sy'n holl bwysig i'w cofio - cadw'n ddiogel, dweud NA wrth ddiethriaid, seiberfwlio a defnydd cyfrifol o'r rhyngrwyd.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13