sunshine

AMGUEDDFA WERIN CYMRU 2014Ar ddydd Gwener, Mawrth 7fed bu plant Blynyddoedd 1 a 2 ar ymweliad i Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan, Caerdydd.

Trefnwyd yr ymweliad fel rhan o waith thematig y tymor - Tai a Chartrefi.

Mae'r ymweliadau i Sain Ffagan o hyd yn boblogaidd gan bod y plant yn derbyn profiadau gwerthfawr wrth weld a chael mynd i fewn i amrywiol adeiladau o gyfnodau gwahanol mewn hanes.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13