sunshine

ARTIST PRESWYLBu un grŵp o ddisgyblion o’r ysgol, plant Blwyddyn 4 yn ffodus o gael cymryd rhan mewn prosiect Celf yn ystod tymor yr hydref. Arts Care Gofal Celf sydd wedi ei leoli yng Nghaerfyrddin oedd yn gyfrifol am drefnu’r digwyddiad gan noddi artist preswyl Alan Williams i weithio gyda’r plant ar waith celf yn yr ysgol. Fe fuon nhw’n canolbwyntio ar waith printio gan ddefnyddio sgrîn.

Wedi cyfnod o weithio yn yr ysgol a chynhyrchu gwaith deniadol a safonol iawn, bu’r plant yn gweithio gyda’r artist lan yn y cartref preswyl newydd Gwalia Mynydd Mawr a agorwyd yn y Tymbl Uchaf yn 2013.

Bu’r plant yn cydweithio i gynhyrchu gwaith celf trwy gynorthwyo rhai o’r henoed i greu printiau sgrîn ac arddangosfa o waith celf. Rhan allweddol o’r ymweliadau oedd cyfathrebu a chymdeithasu yn ogystal a diddanu’r henoed. Roedd y profiadau â gafodd y plant o’r prosiect yn rhai gwerthfawr ac roedd y ganmoliaeth a’r adborth i’w gwaith yn galonogol wrth bawb yn y cartref.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13