sunshine

CANOLFAN ADAR PENCLACWYDDCafodd plant y dosbarth Derbyn ddiwrnod dymunol iawn ar ddydd Gwener, Mawrth 7fed. Fe aethon nhw ar ymweliad i Ganolfan Adar y Gwlyptir ym Mhenclacwydd Llanelli.

Roedd y plant wrth eu bodd yn crwydro'r safle a gweld yr amrywiaeth o adar oedd yno.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13