sunshine

CASTELL CYDWELI A PHARC GWLEDIG PENBREAr ddydd Gwener, Mawrth 28ain cafodd y plant ym Mlynyddoedd 3, 4 a 5 ddiwrnod cyffrous ac addysgiadol iawn wrth ymweld a Chastell Cydweli a Pharc Gwledig Penbre.

Trefnwyd y daith i Gydweli i gyd-fynd a thema'r tymor ar adeiladau ac fe fu'r profiad o ymweld a'r castell symbylu diddordeb a brwdfrydedd y plant yn yr elfen hanesyddol sydd i gastell Cydweli.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13