sunshine

CHWARAEON Y GYMANWLAD ar Gampws DrefachTreuliodd y plant ym Mlwyddyn 6 fore dymunol dros ben draw yn Neuadd Chwaraeon Ysgol Maes y Gwendraeth, campws Drefach ar ddydd Gwener, Mawrth 28ain.

Disgyblion a llysgenhadon Campws Drefach oedd wedi trefnu bore o amrywiol weithgareddau chwaraeon i'r plant fel rhan o rhaglen dathlu Gemau'r Gymanwlad. Bu'n fore buddiol iawn gyda'r plant wedi cael cyfleoedd gwerthfawri brofi gwahanol gampau tra'n mwynhau cymryd rhan.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13