sunshine

CRICED AR GAE DREFACHAr ddydd Gwener, Mehefin 6ed bu tim o'r ysgol yn cymryd rhan mewn Gwyl Griced (Kwik Cricket) draw ar gae Criced Clwb Drefach.

Aelodau'r tim oedd Osian Evans; Luke Staley, Callum Bunford, Logan Donnelly, Tomos Samuel, Alex Hopkins a Lewis Singleton.

Llwyddwyd i ennill tair o'r pedair gem gan drechu ysgolion Pontyberem, Penygroes a Chefneithin ond colli yn erbyn yr ennillwyr Ysgol Llangennech.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13