sunshine

CYMHWYSTER BEICIO Mehefin 2014Bu dau grwp o blant Blwyddyn 6 yn cymryd rhan mewn gwersi CYMHWYSTER BEICIO ddydd Llun Mehefin 2il a dydd Mercher Mehefin 4ydd dan arweiniad cynrychiolydd o'r adran Diogelwch y Ffordd.

Er bod y tywydd ar y ddau ddiwrnod braidd yn wlyb, oer a diflas, ni wnaeth hyn amharu ar fwynhad y plant.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13