sunshine

DARLLEN BINGOYn ddiweddar, bu'r adran Iau yn cymryd rhan mewn menter DARLLEN BINGO i hybu ac annog y plant i ddarllen.

Bu nifer helaeth yn llwyddiannus wrth gwrdd a'r targed ac fel gwobr am eu hymdrechion cawson nhw fynd i sesiwn BOWLIO DEG yn Nhreioan, Caerfyrddin. Bu'n fore cyffrous iawn i'r plant.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13