sunshine

DIWRNOD MENTER BUSNESCafodd y plant ym Mlynyddoedd 4, 5 a 6 ddiwrnod diddorol dros ben dan arweiniad Liz Jones ddydd Gwener, Mai 23ain. Fe fuon nhw'n cymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau ymarferol menter a busnes.

Trwy weithio mewn timoedd, rhaid oedd gweithio tuag at ddatrys problemau trwy ddylunio a gwneud gwahanol eitemau i'w gwerthu am elw. Roedd yn gyfle gwych i'r plant ddatblygu eu sgiliau busnes ac enterpreneraidd.

Fe wnaeth y Diwrnod Busnes gynnig profiadau gwerthfawr i'r plant i gydweithio ar sialensau tra'n datblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Roedd digon o hwyl ac elfen gystadleuol rhwng y timoedd ac fe wnaeth hyn arwain at lwyddiant y diwrnod.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13