sunshine

EASTER BINGO 2014Cynhaliwyd NOSON BINGO llwyddiannus gan Gymdeithas Ffrindiau'r Ysgol yn neuadd yr ysgol nos Iau Ebrill 3ydd. Cafwyd noson hwylus iawn gyda'r gefnogaeth yn ardderchog fel arfer. Cafodd rhai gwell lwc nag eraill. Diolch i'r sawl a gyfrannodd wyau Pasg neu siocledi tuag at y gwobrau neu'r raffl.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13