sunshine

EISTEDDFOD Y TYMBL 2013Llongyfarchiadau i blant yr ysgol a fu'n cystadlu yn Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl, ddydd Sadwrn, Medi 21ain.

Roedd cynrychiolaeth dda yn cystadlu yn y cystadlaethau i ysgolion lleol a nifer wedi cael eu gwobrwyo o'r llwyfan am lwyddo yn y cystadlaethau Llawysgrifen ac Arlunio.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13