sunshine

FFAIR LYFRAU SCHOLASTIC 2014Trefnwyd Ffair Lyfrau SCHOLASTIC yn yr ysgol yn ystod yr wythnos yn dechrau Mawrth 17ed. Roedd y ffair yn rhan o weithgareddau Diwrnod Y Llyfr 2014.

Braf oedd gweld y brwdfrydedd a'r diddordeb yn y llyfrau.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13