sunshine

GORSAF IAITH CWM GWENDRAETHDros gyfnod o chwech wythnos bu nifer o ddisgyblion Blwyddyn 5 yn mynychu GORSAF IAITH Cwm Gwendraeth, menter newydd gan Athrawon Gwella'r Gymraeg i wella a datblygu Cymraeg y disgyblion.

Fe brofodd y sesiynau'n llwyddiant gyda'r plant wrth eu bodd yn derbyn profiadau newydd gan loywi eu hiaith gydag athrawon newydd ac ymysg ffrindiau newydd.

Yn y sesiwn olaf, fe fuon nhw cyflwyno'u gwaith i rhieni ac athrawon yr ysgolion ar ffurf cyflwyniadau amrywiol. Roedd yr adborth i'r gwaith yn ardderchog.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13