sunshine

GWASANAETH YMADAWOLAr brynhawn dydd Iau, Gorffennaf 17ed cynhaliwyd y Gwasanaeth Ymadawol blynyddol yn neuadd yr ysgol er mwyn ffarwelio a dymuno'n dda i ddisgyblion Blwyddyn 6 a fydd yn dechrau yn eu hysgolion newydd ym mis Medi.

Cafwyd eitemau amrywiol gan y Band Taro a'r Band Pres, y Grwp Recorders, Plant y Cyfnod Sylfaen a'r Adran Iau.

Cafodd plant Blwyddyn 6 y cyfle drwy sgript i olrhain rhai o'r hanesion a'r digwyddiadau diddorol a ddaeth i'w rhan tra'n ddisgyblion yn yr ysgol.

Roedd y gwasanaeth eleni yn un emosiynol wrth dalu teyrngedau i ddau aelod o staff yr ysgol oedd yn ymddeol o'r proffesiwn. Cyflwynwyd rhoddion i Mr Gareth Rees a Mrs Wendy Williams, dau sydd wedi gwasanaethu'r ysgol dros gyfnod helaeth ac fe fantieiswyd ar y cyfle i ddymuno'n dda iddynt yn eu hymddeoliad.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13