sunshine

GWEITHDAI BARDDDONIAETH SAESNEGAr ddydd Iau, Mehefin 5ed, cafodd pob dosbarth yn yr Adran Iau a grwp o ddisgyblion mwy abl a thalentog gyfle i gymryd rhan mewn GWEITHDAI BARDDONIAETH dan arweiniad y bardd KATE WILLIAMS.

Fel ymwelydd cyson a phrofiadol ag ysgolion llwyddodd yn arbennig o dda i gael y plant i greu cerddi hynod o safonol a diddorol. Cafwyd adborth calonogol dros ben gan Kate am waith y plant.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13