sunshine

GWEITHDAI ZOOLABAr ddydd Mercher Ebrill 30ain cafwyd ymweliad i'r ysgol gan gynrychiolydd o gwmni ZOOLAB. Trefnwyd sesiynau amrywiol i'r ysgol gyfan gyda chyfle i'r plant weld a chyffwrdd ag amrywiaeth o anifeiliaid gwyllt tra'n dysgu amdanynt ar yr un pryd.

Gan bod rhaglenni astudio'r tymor yn ymwneud a phethau byw roedd yr ymweliad yn un hynod o werthfawr a pherthnasol i'r plant. Mae'n rhaid dweud bod y sesiynau wedi cael derbyniad arbennig o dda gan y plant i gyd.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13