sunshine

GWERSYLL LLANGRANNOG 2014Fe wnaeth 27 o blant blynyddoedd 5 a 6 dreulio cyfnod yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog o ddydd Llun Ebrill 7fed tan ddydd Iau Ebrill 10fed.

Mae bod yn rhan o ymweliad blynyddol ysgolion Cwm Gwendraeth a'r gwersyll yn un o'r uchafbwyntiau i'r plant. Mae'r profiad o gwrs preswyl a chael mwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau diddorol a chyffrous yn un gwerthfawr iawn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13