sunshine

GWYL DENNIS CAMPAU'R DDRAIG 2014Cafodd y plant ym Mlynyddoedd 3 a 4 gyfle arbennig i ddatblygu eu sgiliau tennis draw yn Ysgol Maes Y Gwendraeth, campws Drefach ddydd Mercher, Mai 14eg.

Staff Campau'r ddraig oedd yn gyfrifol am drefnu'r gweithgareddau, rhai a brofodd yn boblogaidd iawn gan y plant.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13