sunshine

GWYL TRI NET 2014Mawrth 18fed - Trefnwyd menter gyffrous newydd gan staff Campau'r Ddraig i blant Bl. 3 a 4 yr ysgolion lleol sef GWYL TRI-NET.

Roedd yn gem newydd yn debyg iawn i belrhwyd - gem i ddatblygu a gwella sgiliau symud a thrafod pel y plant.

Fe brofodd yn fore dymunol draw yn Neuadd Chwaraeon Ysgol Maes y Gwendraeth (Drefach).

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13