sunshine

MABOLGAMPAU MEITHRIN/DERBYN MENTER CWM GWENDRAETH 2014Fe fu plant o'r ysgol yn cystadlu unwaith eto eleni ym Mabolgampau Blynyddol Menter Cwm Gwendraeth i blant oed Meithrin a Derbyn.

Cynhaliwyd y mabolgampau ym Mharc y Scarlets, Llanelli. Cafwyd sawl llwyddiant yn y rasys gyda phawb wedi mwynhau'r achlysur.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13