sunshine

MABOLGAMPAU'R YSGOL 2014Cafwyd MABOLGAMPAU YSGOL llwyddiannus iawn prynhawn dydd Llun, Gorffennaf 14eg ar gae'r ysgol gyda chefnogaeth ardderchog o rhieni a ffrindiau'n bresennol.

Bu'n brynhawn dymunol iawn gyda MARCI G o Radio Cymru yn gyfrifol am y sylwebaeth a'r gwaith cyhoeddi.

Bu'r pedwar tim - Coch, Gwyrdd, Melyn a Glas yn cystadlu'n frwd mewn amrywiaeth o gystadlaethau cyffrous - rhai fel unigolion neu fel rhan o dim.

Eleni y tim GWYRDD oedd y tim buddugol gan iddynt gasglu'r marciau uchaf yn y cystadlaethau. Cyflwynwyd Cwpan Hilary Davies iddynt. Rhaid llongyfarch y pedwar tim am eu hymdrechion.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13