sunshine

MAES Y GWENDRAETHCafodd disgyblion Blwyddyn 6 brynhawn cyffrous iawn draw yn ysgol Maes y Gwendraeth ddydd Gwener, Ionawr 24ain.

Yn dilyn cinio bendigedig, cawson nhw sesiwn o Sbaeneg yn gyntaf ac yna draw i'r gampfa i wneud ychydig o gymnasteg. Bu'n brynhawn dymunol iawn ac fe rhoddodd flas i'r plant o fywyd ym Maes. Fe wnaethon nhw fwynhau'r profiadau'n fawr iawn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13