sunshine

NOFIO bl. 3 a 4Dechreuodd plant Blynyddoedd 3 a 4 ar gyfnod o wersi nofio dyddiol dros gyfnod a dair wythnos ddydd Llun, Chwefror 3ydd.

Roedd y gwersi yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin. Fe wnaeth y plant elwa'n fawr o gael gwersi dyddiol a chyson gyda chynnydd amlwg yn eu hyder ac hefyd yn eu datblygiad nofio.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13