sunshine

PELRHWYD CAMPAU'R DDRAIG 2014Llwyddodd tim PELRHWYD yr ysgol i ennill y twrnamaint Pelrhwyd lleol a drefnwyd gan staff Campau'r Ddraig yn neuadd chwaraeon Ysgol Maes y Gwendraeth (campws Drefach) ddydd Mawrth Ebrill 1af.

Byddant yn cynrhychioli Cwm Gwendraeth yn y rowndiau terfynol ar lefel sirol ar ol gwyliau'r Pasg.

Yn cynrhychioli'r ysgol mewn tim cymysg oedd Osian Evans, Luke Staley, Ania Evans, Seren Singleton, Charlie Rees, Chloe Watts a Bethany Walters.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13