sunshine

PROMS CYNRADD 2Roedd cynrychiolaeth o blant yr ysgol yn rhan o Gor Ysgolion Dinefwr a fu'n diddanu'r gynulleidfa yn Theatr Y Ffwrnes, Llanelli nos Lun, Mehefin 23ain.

Fe wnaeth y Cor an arweiniad Mrs Diane Fuge ganu amrywiaeth o ganeuon i safon uchel gyda phawb yn canmol eu perfformiad.

Hwn oedd ail gyngerdd y Proms Iau i blant o'r ysgol ac roedd yn brofiad arbennig arall i'r plant.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13