sunshine

PROMS CYNRADD CYNGERDD 1Roedd cynrychiolaeth dda o blant yr ysgol wedi perfformio yn y CYNGERDD PROMS IAU a gynhaliwyd yn Theatr Y Ffwrnes, Llanelli nos Iau Mehefin 19eg.

Roedden nhw'n rhan o'r GERDDORFA ARALL, ensemble o recorders, telynau a gitars. Bu'r profiad o berfformio repertoire o gerddoriaeth amrywiol o flaen llond theatr yn un i'w gofio i'r disgyblion.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13