sunshine

PROMS CYNRADD CYNGERDD 3Roedd cynrychiolaeth o blant yr ysgol yn y BAND PRES IAU a fu'n diddanu'r gynulleidfa yn un o gyngherddau'r Proms Cynradd yn Theatr Y Ffwrnes, Llanelli nos Fawrth Mehefin 24ain.

Roedd yn bleser gwrando ar eu perfformiad.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13