sunshine

RHWYDO'R PYLLAU YM MHENCLACWYDDTrefnwyd ymweliad i Ganolfan Adar y Gwlyptir ym Mhenclacwydd Llanelli ddydd Mercher Ebrill 9fed.

Gan bod llawer o blant wedi mynd i Langrannog, braf oedd gallu rhoi profiad allgyrsiol hefyd i weddill yr adran Iau.

Yn ogystal a chrwydro'r safle i weld a gwerthfawrogi'r amrywiaeth o adar oedd yno trefnwyd sesiwn o rhwydo'r pyllau. Dan arweiniad staff y ganolfan, cafodd y plant gyfle mewn grwpiau i ddal creaduriaid gyda'u rhwydi ac yna dysgu am yr hyn roeddent wedi'u ddal. Roedd cael gweld y creaduriaid bychain dan y meicroscop ar sgrin fawr deledu yn ychwanegu at y brwdfrydedd a'r diddordeb.

Bu'n ddiwrnod diddorol ac addysgiadol.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13