sunshine

ROWNDIAU TERFYNOL PELRHWYD CAMPAU'R DDRAIGAr ddydd Mawrth Ebrill 29ain bu tim o'r ysgol yn cystadlu yn rowndiau terfynol cystadleuaeth PELRHWYD y Sir yng Ngholeg Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Staff Campau'r Ddraig oedd yn gyfrifol am drefnu'r gystadleuaeth.

Roedden nhw'n cynrychioli Cwm Gwendraeth yn y rowndiau terfynol ynghyd ag Ysgol Pontyberem.

Aelodau'r garfan oedd Osian Evans, Luke Staley, Bethany Walters, Celyn Phillips, Seren Singleton, Chloe Watts, Ania Evans a Charlie Rees.

Chawson nhw ddim llwyddiant ond gyda'r safon yn uchel fe allan nhw fod yn falch iawn o'u perfformiadau.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13