sunshine

SIOE GYDA'R PYPEDWR MARC GRIFFITHSCafodd y plant yn yr adran Iau gyflwyniad arbennig gan y pypedwr Marc Griffiths a'i ffrind y pyped Kevin ddydd Llun, Mehefin 9fed.

Trwy sioe fyw hynod o ddoniol am 40 munud cyflwynwyd y cysyniad o gael uchelgais ac o'r pwysigrwydd i beidio a rhoi i fyny wrth wynebu anhawsterau neu broblemau. Dangosodd i'r plant sut mae modd cael meddwl positif a bod rhaid gweithio'n galed gyda dyfalbarhad os am lwyddo mewn unrhyw beth.

Yn y sioe fe wnaeth Marc gael Kevin y pyped i newid ei agwedd ac i gredu bod e'n gallu gwneud pethau wrth weithio'n galed yn yr ysgol. Roedd y dyfodol yn dibynnu'n llwyr ar ei ymdrech.

Cafodd plant Blwyddyn 6 wers yn dilyn y sioe gan Marc er mwyn trafod y materion a gyflwynwyd yn y sioe.

Bu'n fore dymunol dros ben.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13