sunshine

SIOE MEWN CYMERIAD GYDA ROBERT RECORDEAr brynhawn dydd Mercher Mehefin 18fed, bu'r adran Iau yn ffodus i gael gweld a chymryd rhan mewn perfformiad o'r sioe MEWN CYMERIAD.

Sioe un-dyn gyda'r cymeriad Robert Recorde oedd y sioe. Mathemategydd enwog o gyfnod y Tuduriaid oedd Robert Recorde o Ddinbych y Pysgod.

Mewn sioe hynod o ddoniol ac yn llawn hiwmor, thema'r cyflwyniad oedd sgiliau Rhifedd. Roedd rhaid datrys nifer o broblemau rhifyddeg yn ystod y sioe.

Roedd digon o gyfle i rai blant wisgo lan fel rhai o gymeriadau'r cyfnod er mwyn helpu Robert Recorde i ateb rhai o'r cwestiynau.

Roedd yn berfformiad hollol wych gyda'r plant wedi mwynhau'n fawr iawn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13