sunshine

SIOE NADOLIG - MAE SION CORN AR STREICCynhaliwyd dau berfformiad o Sioe Nadolig yr ysgol ‘Mae Sion Corn ar Streic!’ yn Neuadd Bethesda ar nos Fercher Rhagfyr 11eg a phrynhawn Iau Rhagfyr 12fed gyda chefnogaeth ardderchog o rhieni a ffrindiau’n bresennol.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13