sunshine

SIOE NIA BEN AURCafodd y plant ym Mlynyddoedd 5 a 6 gyfle i weld perfformiad o'r sioe NIA BEN AUR gan ddisgyblion Ysgol Maes Y Gwendraeth draw yn y neuadd newydd ar gampws Drefach ddydd Mercher, Tachwedd 20fed.

Roedd yn berfformiad proffesiynol iawn gyda'r plant wedi mwynhau'n fawr iawn. Roedden nhw'n falch o weld rhai o gyn ddisgyblion yr ysgol yn rhan o'r cast.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13