sunshine

TRAWSGWLAD GEMAU'R GYMANWLADBu plant Blwyddyn 5 yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth TRAWSGWLAD draw yn Ysgol Maes y Gwendraeth ddydd Llun, Mawrth 31ain. Trefnwyd y digwyddiad gan staff yr adran Addysg Gorfforol i gyd-fynd a Gemau'r Gymanwlad sydd i'w cynnal yn yr haf.

Cyn y rasys cyrhaeddodd Baton Sir Gaerfyrddin gyda'r holl ysgolion cynradd a'r plant uwchradd yn croesawu'r rhedwyr.

Roedd pob ysgol yn cynrychioli gwlad ac fe fu plant Y Tymbl yn cynrychioli Seland Newydd. Roedd baner fawr gyda nhw ac yn ogystal baner arall yn dangos y rhedynen arian.

Roedd nifer o'r plant heb rhedeg trawsgwlad yn y gorffennol ond fe wnaethon nhw ymuno i fewn yr yr hwyl a mwynhau'r profiad. Daeth Iestyn Gwilliam yn 3ydd yn ras y bechgyn.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13