sunshine

TYSTYSGRIF BANER PLATINWMAr ddydd Mawrth Rhagfyr 17eg, gwahoddwyd cynrychiolaeth o staff yr ysgol ac o’r Pwyllgor Eco i seremoni arbennig yn Swyddfa’r Cyngor Sir yng Nghaerfyrddin. Cyflwynwyd tystysgrif i’r ysgol gan y Cynghorydd Terry Davies, Cadeirydd y Cyngor Sir am i’r ysgol ennill y Faner Platinwm – mae hyn yn cyfateb i’r bedwaredd Faner Werdd, sef y wobr uchaf posib dan gynllun gwobrwyo Eco ‘Sgolion.

Yn y seremoni roedd ysgolion Sir Gâr â oedd wedi ennill y Faner Platinwm yn cael eu gwobrwyo. Cynrychiolwyr yr ysgol oedd Lewis Singleton ac Ainsley Harding, dau sy’n weithgar ar y pwyllgor.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13