sunshine

YMWELIAD I AMGUEDDFA BAE ABERTAWE 1940Ar ddydd Gwener, Medi 20fed, bu plant yr Adran Iau ar ymweliad addysgol cyffrous iawn i Amgueddfa Bae Abertawe 1940 fel rhan o'u gwaith astudio am y tymor, sef yr Ail Ryfel Byd.

Trwy gyflwyniadau diddorol a gweithgareddau ymarferol, fe wnaeth y plant dderbyn profiadau gwerthfawr iawn a chael blas ar fywyd yn ystod y rhyfel.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13