sunshine

YMWELIAD I FFERM FFOLI 2014Cafodd plant y Cyfnod Sylfaen ddiwrnod arbennig yn FFERM FFOLI ddydd Gwener, Gorffennaf 4ydd.

Er bod y tywydd braidd yn ddiflas roedd yr ymweliad blynyddol yn un o uchafbwyntiau tymor yr haf i'r plant.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13