sunshine

YMWELIAD TYWYSOG CYMRUAr ddydd Llun, Mehefin 30ain bu plant Blwyddyn 3 ar ymweliad i Barc Busnes Cross Hands gan bod y Tywysog Charles, Tywysog Cymru yn dod yno i agoriad swyddogol cwmni bwyd organig Cnwd.

Er mwyn rhoi croeso arbennig iddo derbyniodd Ysgol Y Tymbl ac Ysgol Llechyfedach wahoddiad i fod yn bresennol.

Roedd y profiad o weld y Tywysog yn un cyffrous ac arbennig.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13