sunshine

YMWELIADAU'R ADRAN IAUCafodd plant yr adran Iau ddiwrnod i'w gofio ddydd Gwener, Gorffennaf 11eg gyda'u hymweliadau i Barc Manor ac i Ganolfan Heatherton.

Blwyddyn 3 a 4 bu ar ymweliad i Barc Manor gyda'r daith dywys i weld yr amrywiaeth o anifeiliaid gan geidwad y parc yn uchafbwynt y diwrnod.

Ym Mharc Heatherton, cafodd plant Bl. 5 a 6 gyfle i fwynhau amrywiaeth o weithgareddau cyffrous. Cawson nhw dipyn o hwyl a sbri yno.

Ysgol Y Tymbl
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6HR
Ffôn:01269 841391
nsamuel@ysgolccc.org.uk

51.788815,-4.11946690000002,13